Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------

Od 13. 1. 2021 platí nový Školní řád.

-----------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 

škola je od 4. 1. 2021 v provozu. Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušku, ale ředitel ji doporučuje. 

Obědy ve školní jídelně nejsou automaticky navolené, předem je svým dětem navolte.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušku, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Úplatu za ŠD zatím neplaťte, k platbě budete vyzváni, a to v okamžiku nastavení běžného provozu ŠD. Přeplatek
za období od 1. 11. – 31. 12. 2020 (omezený provoz) převedeme do následujícího období.
 

Provoz ŠD je od 4. 1. 2021 výrazně omezen – 5. stupeň podle dokumentu MŠMT „Opatření PES pro oblast školství“.

Ranní družina není v provozu (z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy a personálních možností ŠD).

ŠD je zajištěna pro přihlášené žáky následovně (z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy
a personálních možností ŠD):

Oddělení

Pedagogický pracovník

Provoz oddělení do

1.A

Petrová

16:00

1.B

Vlková

15:00

1.C

Balážová

15:00

2.A

Kostelníková

17:00

2.B

Kropáč

17:00

2.C

Lennerová

15:00

2.D

Svatková

15:00

3.A

Burianová

15:00

3.B

Kostelník

15:00

Dítě je nutné převzít ze stanoveného oddělení nejpozději v čase ukončení daného oddělení.
Dítě nelze přesunout do oddělení s delší provozní dobou (z důvodu dodržení podmínky homogenity
skupiny žáků jedné třídy a personálních možností ŠD). 

Z důvodu personálních možností ŠD není pro žáky 4. a 5. tříd zajištěn provoz ŠD. 

Informace budeme průběžně aktualizovat. Sledujte naše webové stránky. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI