Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Informace k otevření školy 1. 6. 2020.

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od š. r. 2020/2021.

Osobní návštěvu školy si předem dojednejte s ředitelem organizace na tel. č. 602 526 249.

Oznámení o odložení konání voleb do školské rady

Ministr zdravotnictví zakazuje od 11. 3. 2020 přítomnost žáků ve škole a školní družině. 


Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1