Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Praha 7. 7. 2021
Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny š. r. 2021/2022

----------------------------------------------------------------------

Praha 25. 6. 2021
V souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. (Vyhláška o zájmovém vzdělávání)
přerušuji činnost školní družiny od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

----------------------------------------------------------------------


Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI