Škola

Základní škola logopedická a Základní škola praktická

(Základní škola LOPES Čimice - od 1. 9. 2016) 

Praha 8, Libčická 399


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1