Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

bude realizován distančně od 1. 4. do 30. 4. 2021.

-----------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 12. 4. 2021

Provoz ŠD od 12. 4. 2021

GDPR - testování

MŠMT - právní opora

MŠMT - vyjádření k dezinformacím

-----------------------------------------------------------------------------


Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI