Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nové informace k zápisu do 1. třídy

SPC má omezený provoz, a to v návaznosti na prodloužení Usnesení Vlády České republiky 

ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizového opatření.

Osobní návštěvu školy za účelem neodkladných úředních záležitostí si předem dojednejte
s ředitelem organizace na tel. č. 602 526 249.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Třídní učitelé zkontaktují zákonné zástupce žáků a dohodnou se na vzájemném pravidelném kontaktu, zadávání práce pro domácí výuku a její vyhodnocování.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) a Informace pro rodiče.

Ministr zdravotnictví zakazuje od 11. 3. 2020 přítomnost žáků ve škole a školní družině. 

Nová telefonní čísla - škola 771 121 412; SPC 771 121 413

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1