Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Provoz školy od 8. 6. 2021

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku),
a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole
(např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 

GDPR - testování

MŠMT - právní opora

MŠMT - vyjádření k dezinformacím

----------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro š. r. 2021/2022

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI