Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče, 

od 30. 11. 2020 bude omezený provoz školní družiny (v souladu s dokumentem MŠMT „Opatření PES pro oblast školství“) následovně:

Ranní družina není v provozu (z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku a personálních možností ŠD).


Rozdělení omezeného provozu ŠD:


Oddělení

Pedagogický pracovník

Provoz oddělení do

1.A + 1.B

Petrová

16:00

1.C

Balážová

15:00

2.A + 2.B

Kostelníková

17:00

2.C + 2.D

Lennerová

15:00

3.A + 3.B

Kostelník

15:00

4.A + 4.B

Burianová

15:00

4.C

Svatková

15:00

5.A + 5.B + 5.C

Kropáč

17:00

Dítě je nutné převzít ze stanoveného oddělení nejpozději v čase ukončení daného oddělení.
Dítě nelze přesunout do oddělení s delší provozní dobou (z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny
žáků jednoho ročníku a personálních možností ŠD).

Provoz školní družiny byl od 2. 11. do 17. 11. 2020 přerušen, od 18. 11. 2020 je omezen.

Úplata za vzdělávání podle pokynů MŠMT: Ve školní družině se úplata poměrně vrací, je-li délka
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.
Platba za ŠD bude žákům za období od listopadu 2020 do umožnění neomezeného provozu ŠD
vrácena formou adekvátního odečtu z platby za ŠD ve druhé splátce (leden – červen 2021).

Obědy ve školní jídelně od 18. 11. 2020 nejsou automaticky navolené, předem je svým dětem navolte.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušku, s výjimkou doby konzumace stravy.

Informace budeme průběžně aktualizovat. Sledujte naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel


Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI