Škola

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

Usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření omezuje
provoz základní školy a školní družiny, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
na základním vzdělávání v základní škole a zakazuje osobní přítomnost žáků
na zájmovém vzdělávání. Zákaz platí do 21. 3. 2021.

Po dobu zákazu probíhá distanční výuka. 

Ošetřovné - podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Více informací např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

-----------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------

Od 13. 1. 2021 platí nový Školní řád

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona


Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči 

Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2

110 01  Praha 1PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI