Škola‎ > ‎

nařízení MZd

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání pohyb a pobyt ve všech
prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) např. rouška apod.

Toto opatření se netýká žáků a pedagogických pracovníků ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, tedy ZŠ LOPES. 

Přesto ředitel školy všem žákům a pedagogickým pracovníkům doporučuje, je-li to možné, opatření dodržovat,
zejména na druhém stupni školy a při přebírání stravy ze školní kuchyně.

Ċ
Stanislav Horacek,
17. 9. 2020 9:25