Škola‎ > ‎

přístupnost

Č. j.: 843/2021

Praha 10. 9. 2021


PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zslogopedicka.cz v souladu se zákonem
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku – www.zslogopedicka.cz.

 

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů (dle § 3, odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Nepřístupný je veškerý obsah webových stránek, vyjma informací o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a dalších povinně zveřejňovaných informací (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (informace o organizaci a průběhu zápisu) a další.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 9. 2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Za přístupnost internetových stránek je v organizaci zodpovědný ředitel organizace, e-mail: reditel@zslogopedicka.cz.

 

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na dále uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv: Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail:  pristupnost@mvcr.cz

Mgr. Stanislav Horáček, ředitel školy                         

Prohlášení bude revidováno dne 9. 9. 2022