Škola‎ > ‎

přístupnost

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.zslogopedicka.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku: www.zslogopedicka.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka (www.zslogopedicka.cz) je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. 12. 2019.

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení: vlastní posouzení subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mechanismus zpětné vazby se uskutečňuje prostřednictvím e-mailu: reditel@zslogopedicka.cz a používá se k informování subjektu veřejného sektoru o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice.

Kontaktní údaje příslušné osoby, která je odpovědná za přístupnost a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel, 
e-mail: reditel@zslogopedicka.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se pro prosazování práva obraťte na příslušný orgán.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

Odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz