Škola‎ > ‎

šablony III

Projekt v Základní škole LOPES Čimice:

ŠABLONY III-ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ LOPES ČIMICE PRAHA8
je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit žáků v ZŠ LOPES Čimice Praha
formou klubů, doučování a projektových dnů.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ċ
Stanislav Horáček,
4. 1. 2021 3:21