Škola‎ > ‎

školní řád

Od 23. 9. 2020 platí nový Školní řád. Staré znění se doplňuje o:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.


viz přílohy

Školní řád

Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Příloha ke školnímu řádu - pravidla chování žáků ve škole

Vnitřní řád školní družiny

Ċ
Stanislav Horáček,
1. 11. 2018 13:44
Ċ
Stanislav Horáček,
19. 10. 2019 5:19
Ċ
Stanislav Horáček,
23. 9. 2020 2:13
Ċ
Stanislav Horáček,
9. 11. 2018 13:32