Škola‎ > ‎

zápis

Pro přijetí dítěte do 1. třídy naší školy je potřeba k zápisu donést tyto dokumenty:

1)    Občanský průkaz rodičů

2)    Rodný list dítěte

3)    Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (vydané logopedickým SPC)

4)    Foniatrické vyšetření

5)    Logopedické vyšetření

6)    Neurologické nebo psychiatrické vyšetření

Bez výše uvedené dokumentace nezahájíme zápis!

Požadovaná dokumentace by měla být aktuální, tzn., že k datu zápisu by neměla být starší šesti měsíců.

Podrobnější informace podá ředitelství školy na tel. čísle 233 559 745 nebo SPC 233 544 611.

Termíny zápisu: