Škola‎ > ‎

zápis

Pro přijetí dítěte do 1. třídy naší školy je potřeba k zápisu donést níže uvedené dokumenty:

K zápisu do ZŠ LOPES Čimice je potřebné tzv. „Prozatímní doporučení“, které bude po osobní konzultaci s rodiči i dítětem vydáno: 

SPC Libčická 398 v úterý 20. 3. 2018 od 8.00 do 15:00 hodin.

Rodiče se mohou nahlásit e-mailem: spc@zslogopedicka, vždy po půlhodinových intervalech, tzn.: 8:00, 8.30,…. 

Zpětně budete informováni, zda zvolený termín je platný.

Donést do SPC a k zápisu tyto dokumenty:

1)    Občanský průkaz rodičů

2)    Rodný list dítěte

3)    Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (vydané logopedickým SPC - viz výše)

4)    Psychologické vyšetření (z PPP nebo SPC, popř. od klinického psychologa)

5)    Foniatrické vyšetření

6)    Logopedické vyšetření

7)    Neurologické nebo psychiatrické vyšetření

Bez výše uvedené dokumentace nezahájíme zápis!

Požadovaná dokumentace by měla být aktuální, tzn., že k datu zápisu by neměla být starší šesti měsíců.

Podrobnější informace podá ředitelství školy na tel. čísle 233 559 745 nebo SPC 233 544 611.

Termíny zápisu:

5. 4. 2018 od 10 hod. do 16 hod.

26. 4. 2018 od 10 hod. do 16 hod.