Jídelna


Platba stravného vždy 25. v měsíci na následující měsíc.

Číslo účtu 100870919/0300

Cena obědů:

I. stupeň – 7 – 10 let – 28 Kč

II. stupeň – 11 – 14 let – 31 Kč

II. stupeň – 15 – 18 let – 33 Kč

Obědy v době nemoci si do 14 hod. předchozího dne můžete odhlásit prostřednictvím:

- e-mailu: skolnijidlena@zslibcicka.cz 

- telefonu: 233 559 254 nebo 601 346 464  

- webu: www.strava.cz 

První den nemoci žáka je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to od 11:15 do 11:30 hod.Obědy se vydávají od 11:30 hod. do 14:00 hod.

V době nemoci mají žáci nárok na oběd první den do přepravní nádoby.


Provozovatelem jídelny je


e-mail: skolnijidelna@zslibcicka.cz

tel.: 233 559 254