SPC logopedické‎ > ‎

činnosti

K zápisu do ZŠ LOPES Čimice je potřebné tzv. „Prozatímní doporučení“, které bude po osobní konzultaci s rodiči i dítětem vydáno: 

SPC Libčická 398 v úterý 20. 3. 2018 od 8.00 do 15.00 hodin.

Rodiče se mohou nahlásit e-mailem: spc@zslogopedicka, vždy po půlhodinových intervalech, tzn.: 8:00, 8:30,…. 

Zpětně budete informováni, zda zvolený termín je platný.


Zmapování škol poskytujících logopedickou péči

Dopomoc při vytváření logopedických pracovišť na školách

Metodické vedení pracovníků (logoped Mgr., logoped Bc., logopedický asistent, absolvent logopedického kurzu)

Supervize logopedické péče a odborné konzultace