SPC logopedické‎ > ‎

činnosti

Zmapování škol poskytujících logopedickou péči

Dopomoc při vytváření logopedických pracovišť na školách

Metodické vedení pracovníků (logoped Mgr., logoped Bc., logopedický asistent, absolvent logopedického kurzu)

Supervize logopedické péče a odborné konzultace