SPC logopedické‎ > ‎

objednání

Vážení klienti,

vyšetření probíhají i nadále podle sjednaných termínů. Pokud potřebujete

vyšetření odložit, kontaktujte nás. Do SPC nechoďte bez předchozí domluvy 

na konkrétní čas např. kvůli podpisu a převzetí dokumentů z vyšetření.

Vzhledem k současné situaci omezujeme počet osob v čekárně a z důvodů 

organizačních nás nemusíte bez předchozí domluvy zastihnout. V prostorách

SPC dodržujte hygienická opatření, omezte doprovod dítěte na nezbytně nutný

počet osob a nechoďte k nám s příznaky infekčních onemocnění.

Děkujeme vám za spolupráci.


K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců. K objednání není potřeba doporučení.

Pokud potřebujete vystavit zprávu/doporučení do určitého termínu (např. doporučení odkladu školní docházky, doporučení do základní nebo mateřské školy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona, nové doporučení podpůrných opatření z důvodů končící platnosti původního doporučení apod.), doporučujeme objednávat se s dostatečným předstihem, při objednání se na poslední chvíli nemůžeme zaručit potřebná vyšetření a dokumenty v požadované lhůtě.

Objednávejte se pomocí objednacího formuláře. Na základě toho se vám v nejbližší možné lhůtě, nejpozději do 7 pracovních dnů, ozveme s nabídkou termínů na objednání.

Vzhledem k výjezdům pracovnic do terénu a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.