SPC logopedické‎ > ‎

objednání

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců. K objednání není potřeba doporučení.

Pokud potřebujete vystavit zprávu/doporučení do určitého termínu (např. doporučení odkladu školní docházky, doporučení do základní nebo mateřské školy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona, nové doporučení podpůrných opatření z důvodů končící platnosti původního doporučení apod.), doporučujeme objednávat se s dostatečným předstihem, při objednání se na poslední chvíli nemůžeme zaručit potřebná vyšetření a dokumenty v požadované lhůtě.

Objednávejte se pomocí objednacího formuláře. Na základě toho se vám v nejbližší možné lhůtě, nejpozději do 1 týdne, ozveme s nabídkou termínů na objednání.

Vzhledem k výjezdům pracovnic do terénu a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.