SPC logopedické‎ > ‎

objednání

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni se souhlasem zákonných zástupců. K objednání není potřeba doporučení.

Na pracoviště SPC, Praha 8, Libčická 398 se objednávejte e-mailem na spc@zslogopedicka.cz, uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, jeho věk, zda již bylo u nás v SPC vyšetřeno a proč se na nás obracíte. Pokud nemáte možnost objednat se e-mailem, připravte si stejné informace a zavolejte na telefonní číslo 233 544 611, kde bude vaše objednávka přijata. Na základě e-mailu nebo telefonátu se vám v nejbližším možné době, nejpozději do 1 týdne, ozveme s nabídkou termínů na objednání.

Na ostatní pracoviště se objednávejte přímo na uvedených kontaktech

Vzhledem k výjezdům pracovnic do terénu a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.