SPC logopedické‎ > ‎

objednání

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců. K objednání není potřeba doporučení.

Pokud potřebujete vystavit zprávu/doporučení do určitého termínu (např. doporučení odkladu školní docházky, doporučení do základní nebo mateřské školy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona apod.), doporučujeme objednávat se s dostatečným předstihem, při objednání se na poslední chvíli nemůžeme zaručit potřebná vyšetření a dokumenty v požadované lhůtě.

Objednávejte se e-mailem spc@zslogopedicka.czuveďte jméno, příjmení, věk dítěte a zda již bylo u nás v SPC vyšetřeno a proč se na nás obracíte. Na základě e-mailu se vám v nejbližší možné lhůtě, nejpozději do 1 týdne, ozveme s nabídkou termínů na objednání. 

Pokud nemáte možnost objednat se e-mailem, připravte si stejné informace a zavolejte na telefonní číslo 602 269 839. V případě nepřijetí hovoru pracovníkem, je vaše číslo zaznamenané a v nejbližší možné lhůtě vám zavoláme zpět. Preferujeme e-mailový kontakt. 

Vzhledem k výjezdům pracovnic do terénu a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.