Školská rada

Na základě § 167 školského zákona je na škole zřízena školská rada.

Za zákonné zástupce:
Ing. Lenka Krausová
Eva Malá

Za zřizovatele:
Mgr. Tomáš Tatranský
Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.

Za pedagogické pracovníky
Mgr. Jana Blahníková
Mgr. Barbora Hoffmannová

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).