GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s. r. o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: consultant@moore-czech.cz

„Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OU zpracovávány včetně poučení o jejich právech, jsou k dispozici v kanceláři ředitele školy.“ Případné žádosti subjektů osobních údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci atd.), např. o výmaz apod., budou vyřízeny do 30 dnů od podání žádosti.