Základní škola LOPES Čimice,
Praha 8, Libčická 399
škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona

zřizovatelem školy je
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1


základní škola logopedická
pro žáky s vadami řeči
a
základní škola pro žáky
s mentálním postižením