aktuality

Vážení rodiče,

každé pondělí (příp. první den příchodu žáka do školy) probíhá testování žáků na covid-19.

Více informací zde.

Instruktážní video AG testy Sejoy

Kdo se testovat nemusí

Žáci, kteří doloží potvrzení, že:

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od pátku 22. 10. 2021 bude škola přechodně užívat provizorní vchody do školy
viz plánek níže.


Vchodem A vstupují do školy žáci těchto tříd:

1.A; 2.A; 2.B; 2.C; 3.A; 3.B; 3.C; 4.B; 5.A; 5.B; 6.B

Vchodem B vstupují do školy žáci těchto tříd:

1.B; 1.C; 1.D; 3.D; 4.A; 5.C; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A


Vchodem B mohou opozdilí žáci vstoupit do 8:30 hod., následně je v provozu pouze vchod A.


Důvodem tohoto opatření je dlouhodobě plánovaná rekonstrukce prostor pavilonu šaten,
která proběhne od 22. 10. 2021 do konce kalendářního roku 2021, příp. později.


Školní družina od 22. 10. 2021


Ranní družina – vchod A – od 6:30 do 7:40 hod.


Vyzvedávání žáků do 16 hod.

Vchod A oddělení II; VII; VIII; IX; X

Vchod B oddělení I; III; IV; V; VI


Vyzvedávání žáků od 16 hod. do 17 hod. pouze Vchod A