projekty EU

Škola je zapojena do ŠKOLNÍHO PROJEKTU - Mléko do škol podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 a NV č. 74/2017 Sb., v platném znění.

Škola je zapojena do ŠKOLNÍHO PROJEKTU - Ovoce a zelenina do škol podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 a NV č. 74/2017 Sb., v platném znění.