Objednání do SPC

Žádáme Vás:

Pokud je dítě již klientem našeho SPC, objednávejte se e-mailem přímo u pracovnice, která má Vaše dítě v péči (zjistíte na zprávě z posledního vyšetření).

Pokud dítě klientem našeho SPC není, objednávejte se telefonicky, každý pátek od 8:30 do 11:30 hod.

Před objednáním si přečtěte následující informace:

Objednávejte se s dostatečným předstihem, tedy minimálně tři měsíce před termín, ke kterému potřebujete vystavit dokumenty z vyšetření, při objednání se na poslední chvíli nemůžeme zaručit potřebná vyšetření a dokumenty v požadované lhůtě.

Před objednáním si co nejpřesněji ujasněte, jakou službu od nás potřebujete, urychlíte tak proces objednání.

Je třeba počítat s tím, že dokumenty z vyšetření je po jejich vyhotovení nutné v SPC podepsat a osobně vyzvednout zákonným zástupcem.

V případě, kdy ještě nejste našimi klienty, zajistěte potřebná odborná vyšetření (zejména u klinického psychologa a foniatrické vyšetření), která jsou nezbytné k celkovému posouzení, ideálně tak,
aby k vyšetření u nás byly k dispozici zprávy z těchto vyšetření.

Pokud hledáte logopeda pro pravidelnou logopedickou péči, obraťte se na klinického logopeda.

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců.

K objednání není potřeba doporučení.

Vzhledem k výjezdům pracovnic do škol a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).