objednání do SPC

Objednávejte se pomocí objednacího formuláře. Na základě toho se vám v nejbližší možné lhůtě, nejpozději do 7 pracovních dnů, ozveme s nabídkou termínů na objednání. Před objednáním si, prosíme, přečtěte následující informace:

Doporučujeme objednávat se s dostatečným předstihem, (při objednání se na poslední chvíli nemůžeme zaručit potřebná vyšetření a dokumenty v požadované lhůtě). Např.:
- k posouzení školní zralosti/doporučení odkladu školní docházky se objednávejte na konci prosince/začátku ledna (vyšetření probíhají cca od poloviny února do začátku dubna)
- pro doporučení k zápisu např. do logopedické základní školy (či jiné základní školy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona) se objednávejte v lednu (vyšetření probíhají v březnu a dubnu)
- pro doporučení k zápisu např. do logopedické mateřské školy (či jiné mateřské školy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona) se objednávejte v únoru (vyšetření probíhají v dubnu)
- pro nové doporučení podpůrných opatření z důvodů končící platnosti původního doporučení – v případě platnosti doporučení do 31. 8. se objednávejte v únoru až dubnu, vyšetření probíhají v dubnu až červnu, v případě jiné platnosti se objednávejte 2 – 3 měsíce před koncem platnosti doporučení.

Před objednáním si, prosíme, ujasněte, jakou službu od nás potřebujete a uveďte to ve formuláři co nejpřesněji, urychlíte tak proces objednání.

Je třeba počítat s tím, že dokumenty z vyšetření je po jejich vyhotovení nutné v SPC podepsat a osobně vyzvednout zákonným zástupcem.

V případě, kdy ještě nejste našimi klienty, prosíme o zajištění potřebných odborných vyšetření (zejména u klinického psychologa a foniatrického), která jsou nezbytné k celkovému posouzení, ideálně tak, aby k vyšetření u nás byly k dispozici zprávy z těchto vyšetření.

Pokud hledáte logopeda pro pravidelnou logopedickou péči, obraťte se na klinického logopeda.

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců.

K objednání není potřeba doporučení.

Vzhledem k výjezdům pracovnic do terénu a nasmlouvaným termínům s ostatními klienty nedoporučujeme návštěvu SPC bez předchozí domluvy.