Základní škola LOPES Čimice, Praha 8,
Libčická 399

Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty
Škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona
Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči
a Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Základní škola LOPES Čimice je škola s prvním a druhým stupněm. Povinnou školní docházku zde plní žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními a jsou školským zákonem specifikováni v § 16 odst. 9 jako žáci s vadami řeči, nebo žáci s mentálním postižením (lehké mentální postižení). Škola přijímá:

1) děti s řečovými vadami,

2) děti s lehkým mentálním postižením.

Logopedická péče v průběhu vyučování prostupuje všemi předměty. Škola žákům poskytuje individuální i skupinovou logopedickou péči.

Škola upřednostňuje výchovně vzdělávací činnost s převahou individuálního působení na žáka, rozvoj osobnosti a rozumových schopností dítěte s ohledem na jeho momentální možnosti a schopnosti. Vyučující rozvíjejí potenciál myšlení žáků přirozenými činnostmi tak, aby docházelo k pozitivní orientaci, stimulují žáky k aktivitám různého druhu, k chuti zapojit se do života a práce školy i společenského života.

Každoročně se škola soustředí na oslavu Vánoc, Velikonoc a dalších významných dní, pořádá různé soutěže žáků. V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat kroužky. Škola má zpracovaný minimální preventivní program „Škola bez drog“, který průběžně školní metodička prevence aktualizuje.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).