Základní škola LOPES Čimice, Praha 8,
Libčická 399

Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty
Škola zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona
Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči
a Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Základní škola LOPES Čimice je škola s prvním a druhým stupněm. Povinnou školní docházku zde plní žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními a jsou školským zákonem specifikováni v § 16 odst. 9 jako žáci s vadami řeči, nebo žáci s mentálním postižením. Škola přijímá:
1) děti s řečovými vadami,
2) děti s lehkým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).