Jídelna

Provozovatelem jídelny je sousední

Základní škola, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 – Čimice

Jídelní lístek

Objednávky obědů

Kontakty:

e-mail: skolnijidelna@zslibcicka.cz

tel.: 233 559 254

---------------------------------------------------------------------------------------

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

Ředitelku Základní školy, Praha 8, Libčická 10 lze požádat o čerpání podpory
pro OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ podle informací uvedených na tomto webu - https://www.zslibcicka.cz

(O opatření č. 1 – STRAVNÉ se žádá Základní škola, Praha 8, Libčická 10,
tzn. do žádosti do kolonky zapsán/a do školy/školského zařízení se vyplní tato škola, neboť ona zřizuje školní jídelnu a do ní jste se přihlásili ke stravování.)

Žádosti se předávají třídní učitelce.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze školní jídelny

Přihláška do školní jídelny

Ceny obědů pro školní rok 2022/2023

I.         kategorie         7-10let            35 Kč

II.        kategorie         11-14let          38 Kč

III.      kategorie         15 let a více    42 Kč

Cizí strávníci                                      95 Kč

1. září 2022 mají všichni strávníci oběd odhlášený. Pokud o něj máte zájem, je nutné si oběd přihlásit do středy 31. 8. 2022 do 10:00 hodin (internetové volení, e-mail: skolnijidelna@zslibcicka.cz).

Od 2. 9. 2022 mají všichni strávníci, kteří mají stravu uhrazenou oběd přihlášený.

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).