Projekty EU

Škola je zapojena do ŠKOLNÍHO PROJEKTU - Mléko do škol podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 a NV č. 74/2017 Sb., v platném znění.

Škola je zapojena do ŠKOLNÍHO PROJEKTU - Ovoce a zelenina do škol podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 a NV č. 74/2017 Sb., v platném znění.

Projekt ŠABLONY III-ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ LOPES ČIMICE PRAHA 8 je spolufinancován Evropskou unií.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Projekt Šablony I - ZŠ LOPES Čimice Praha - Inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči dětí je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY financován Evropskou unií

---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).