Škola‎ > ‎

školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (§ 167) je na naší škole zřízená školská rada.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Zástupci od š. r. 2017/2018:

Za zřizovatele:

Kateřina Peštová

Bc. Miroslava Schafferhansová

Za zákonné zástupce:

Bc. Silvie Kopečková

Petra Skořepová

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jana Blahníková

Mgr. Barbora Hoffmannová