Školská rada

Na základě § 167 školského zákona je na škole zřízena školská rada.

Za zákonné zástupce:
Ing. Lenka Krausová
Eva Malá

Za zřizovatele:
Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.
Mgr. Jan Kolátor

Za pedagogické pracovníky
Mgr. Jana Blahníková
Mgr. Barbora Hoffmannová

Volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků školy

---------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání voleb do školské rady

---------------------------------------------------------------------------------------

Volební řád pro volby členů školské rady

Zřízení přípravného výboru (dne 28. 2. 2023)

Žádost o sdělení zájmu kandidovat - zákonní zástupci žáků (dne 28. 2. 2023)

Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).