Zápis 24/25

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Podrobné informace

Dokumenty k vyplnění (dodáte škole až ve dni zápisu)

Vybrané informace
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání se bude konat v termínu:
2. 4. 2024 až 5. 4. 2024 od 8 hod. do 14 hod.
Konkrétní čas doporučujeme telefonicky dohodnout se zástupkyní ředitele školy – tel.: 774 260 486.

Škola zřizuje třídy druhově zaměřené na:    
1. vady řeči (logopedická třída)
2. lehké mentální postižení

Kritéria přijímání žáků do třídy zřízené pro žáky s vadami řeči (logopedická třída)
(Ve třídě není asistent pedagoga.)
Rodič předloží ve dni konání zápisu platné doporučení SPC nebo PPP zapisovaného dítěte.
V doporučení bude:
- doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření,
- diagnostikovaná vada řeči – třída je zřízená pro žáky s vadou řeči jako primární (hlavní) diagnózou
(do primární diagnózy nepatří přidružené poruchy řeči doprovázející jiné druhy postižení).
Počet přijímaných žáků: 18 (2 třídy, v jedné třídě předpokládáme 9 žáků.)

Kritéria přijímání žáků do třídy zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením
(Ve třídě je jeden asistent pedagoga pro všechny žáky.)
Rodič předloží ve dni konání zápisu platné doporučení SPC nebo PPP zapisovaného dítěte.
V doporučení bude:
- doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření,
- diagnostikované lehké mentální postižení – třída je zřízená pro žáky s lehkým mentálním postižením
(v případě souběhů postižení, bez závažného odrazu do vzdělávání žáka).
Počet přijímaných žáků: 9 (1 třída, ve třídě předpokládáme 9 žáků.)