O vyšetření

Co přinést k vyšetření
K vyšetření přineste dostupné odborné zprávy k vyšetření (psychologické, foniatrické, neurologické, psychiatrické apod.).

Dále vás žádáme o vyplnění anamnestického dotazníku a zprostředkování vyplnění dotazníku pro MŠ/ZŠ - předejte k vyplnění paní učitelce a přineste s sebou k vyšetření. Všechny dotazníky najdete viz Dokumenty.

Pokud k nám přicházíte s dítětem školního věku, doporučujeme přinést si vlastní pero na psaní a dále uvítáme školní i domácí sešity (především z Čj, případně cizího jazyka a matematiky), sešity s diktáty apod.

Jak vyšetření probíhá a jak dlouho trvá
Délka vyšetření je individuální, speciálně pedagogické trvá zpravidla 1 - 1,5 hodiny, psychologické 1 - 2 hodiny.

Vyšetření se skládá z úvodního rozhovoru se zákonným zástupcem, vlastního vyšetření a závěrečného rozhovoru. Přítomnost zákonného zástupce při vyšetření dítěte je vhodné zvážit podle zkušeností, jak dítě lépe spolupracuje. Pokud v přítomnosti zákonného zástupce, je vhodnější, aby byl vyšetření přítomen. V případě, kdy dítě lépe spolupracuje bez přítomnosti zákonného zástupce, doporučujeme vyčkat v čekárně. Rovněž doporučujeme, aby během úvodního rozhovoru vyčkalo v čekárně dítě, pokud je toho schopné (zejména u školních dětí a studentů výrazně doporučujeme), je tedy vhodné vzít s sebou např. knížku nebo časopis či jinou oblíbenou činnost, aby se dítě v čekárně zabavilo.

Dokumenty z vyšetření
Zpráva z vyšetření bude vyhotovena v nejbližším možném termínu, nejpozději do 1 měsíce od vyšetření, případně od dodání potřebných zpráv z odborných vyšetření, pokud nebyly dodány před vyšetřením. Pokud má být vystaveno zároveň doporučení podpůrných opatření, bude vyhotoveno zároveň se zprávou, pokud už je dítě v příslušné škole vzděláváno nebo je do ní přijato.

Pokud dítě teprve do příslušné školy přihlašujete, bude vydáno tzv. doporučující posouzení, ve kterém bude stanoven předpokládaný stupeň podpůrných opatření a na jehož základě může být dítě do příslušné školy přijato. Doporučení podpůrných opatření bude vyhotoveno po přijetí dítěte.

Doporučení odkladu školní docházky, k přijímacím zkouškám nebo uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky bude vydáno zároveň se zprávou.

Zprávu i doporučení si v SPC vyzvednete poté, co vás pracovník kontaktuje, a domluvíte si termín. Zprávy ani doporučení nelze zasílat e-mailem.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cookies: Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).