SPC logopedické


Speciálně pedagogické centrum, 

Praha 8, Libčická 399

Zřizovatelem SPC je Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2,

110 01  Praha 1